Permohonan Teknikal PTM bagi Acara Universiti*Permohonan hendaklah sekurang-kurangnya 3 hari dari tarikh acara jika kurang permohonan akan dikira terbatal kecuali atas budi bicara


Nama Penuh
No Pekerja
Email
Jabatan
Fakulti / Pusat
No Telefon Bimbit
No Telefon Pejabat
Kategori Acara *
Perkhidmatan yang diperlukan 1 *
Perkhidmatan yang diperlukan 2 (Jika Ada)
Lain-lain Perkhidmatan (Nyatakan)
Nama Acara
Lokasi Acara
Tarikh dan Masa Acara
Catatan Permohonan